Oor Ons / About Us

Noemsie Kleuterskool bied aan u kind ‘n rustige en veilige omgewing om sorgvry sy/haar volle potensiaal te ontwikkel. Speel is die belangrikste aktiwiteit hier by Noemsie. Deur te speel word al u kind se kreatiewe idees , redenering en die nodige stimulering bevorder .

Ons is ‘n verlengstuk van die ouershuis en bou op die boustene van die opvoeding wat by die huis vasgelê word. Kinders van 2 tot 5 jaar word toegelaat. Christelike beginsels word by Noemsie  aangeleer en onderrig . Ons het goed opgeleide onderwyseresse wat die kinders in hulle klasse elkeen sien as ‘n unieke individu. Daar heers altyd ‘n rustige en geborge atmosfeer waarin die kinders veilig kan voel .

Visie / Vision

By Noemsie Kleuterskool streef ons om elke kind te help om hulle volle potensiaal te ontwikkel as ‘n emosionele intelligente kind met Christelike waardes en normes.

At Noemsie Preschool we strive to help each child to fully develop their potential as an emotionally intelligent child with Christian values.

Taalbeleid / Language Policy

Die taalbeleid van Noemsie Kleuterskool is dat ons in Afrikaans en Engels onderrig. Kinders wat hier by Noemsie ingeskryf is , moet ten minste een van hierdie tale magtig wees.

We teach the children in Afrikaans and English. The children that is enrolled at Noemsie Preschool must be able to speak at least one of these languages.

Contact Us

Karien Wolhuter – 084 587 2805

karienw@mweb.co.za

449 Ridgeview street, Waterkloof Ridge, Pretoria, 0181

COPYRIGHT NOEMSIE KLEUTERSKOOL 2020 | ALL RIGHTS RESERVED