Aankomstyd / Vryespel buite /ontbyt: 7:00 - 9:00

Bybeltyd en Temabespreking/Persepsies: 9:00-9:30

Vryespel Buite: 9:30 - 9:45

Toiletroetine: 9:45

Happietyd : 10:00

Vryespel Binne : 10:30-11:30

Storietyd / rympies /tema bespreking: 11:30- 11:45

Toiletroetine : 11:45 

Middagete:  12:00

Rustyd: 12:30 - 14:00

Happietyd: 15:00

Vrye spel : 15:30- 17:30