Noemsie Inligting  en doelwitte  vir 2-5 jarige kleuters

Hier by Noemsie maak ons gebruik van die Elda kurrikulum vir die 2-4 jariges en die Caps kurrikulum wat voorgeskryf is deur die Departement van Onderwys om aan die kinders die beste moontlike ervaring te gee om optimaal te ontwikkel. Ons werk hoofsaaklik op 'n Temagebasseerde kurrikulum wat op tweeweeklikse temas werk. Tydens elke tema raak ons al die nodige vaardighede soos hieronder genoem aan en ons verbreed ook u kind  se algemene kennis.

Leerareas:

Geletterdheid

Gesyferdheid

Lewensvaardighede

Geletterdheid

Luister:                   Ons luister na inligting oor sekere onderwerpe; ons

                                    luister na mekaar, na opnames, opdragte en musiek

                                     en beste van alles ,ons luister na stories.

Praat:                        Ons praat met juffrou en ons maats; ons praat oor

                                   spesifieke onderwerpe; ons verduidelik en vertel stories in goeie

                                    Afrikaans 

   

 Lees en Kyk           Wanneer ons legkaarte bou en opvoedkundige

 En Verstaan :            speletjies speel is daar sekere reëls waaraan

                                     voldoen moet word-daarom moet ons kan lees, kyk

                                     en verstaan.Juffrou gee vir ons 'n slim werkie om

                                     te doen-ons kyk daarna, lees die opdrag en

                                      verstaan hoe om dit te doen.

Skryf:                     Ons maak seker dat ons met ons dominante

                                  hand skryf, 'n kryt, kwas en skêr reg kan hanteer;

                                   hoe om tussen gidslyne te bly, hoe om egalig in te

                                  kleur sodat ons eendag mooi en leesbaar sal kan

                                  skryf. Dan sal skryf vir ons lekker wees.

Taalstruktuur:            Ons luister en praat Afrikaans, die taal wat ons

                                     praat moet suiwer wees, ons moet oor die nodige

                                     woordeskat beskik en korrekte sinskonstruksies

                                      kan saamstel. Duidelike uitspraak is natuurlik van

                                    die uiterste belang.

Engels- Eerste addisionele taal:

Leerders moet in staat wees om te luister, praat, lees en om visueel te ervaar

Gesyferdheid (Wiskunde)

Hier is vyf leeruitkomste naamlik:

Getalle bewerkings:   Die kleuters moet ritmies en konkreet kan tel en hulle moet

                                           Die syfersimbole tot 9 ken

Patrone, funksies          Hulle ontdek patrone en opeenvolging

 en algebra  :                    Bv 2 kom altyd na 1, bv 21 en 22, 31 en 32 ens

 

Ruimte en vorm:         Al die basiese geometriese vorms moet uitgeken en benoem kan

(meetkunde)                    word.   Die verwantskappe tussen twee en driedimensionele

                                          vorms en voorwerpe

                                                                                                                       

Meting:                          Deur vergelykings en meting moet die kleuters probleme kan

                                         oplos, bv wie is die langste/korste maatjie in die klas: watter is 

                                          die meeste / minste ens.

Data hantering:         Hulle maak kennis met die versamel en verwerking van inligting

                                         oor verskeie  onderwerpe, bv. Hoeveel pote het 'n hond teenoor

                                        'n Kat teenoor 'n volstruis.

Lewensoriëntering:

Die leeruitkomstes behels gesondheidsbevordering, sosiale, persoonlike en liggaamlike ontwikkeling en beweging.

-         Grootmotoriese vaardighede (klim en klouter , trampolien spring. Kinderkinetika ens)

-         Interaksie met ander kinders

-         Happietyd ( korrekte tafelmaniere ens)

-         Toiletroetine

Sosiale Wetenskappe:

Sluit in Geskiedenis, Aardrykskunde, Natuurwetenskappe, Kuns en Kultuur, ekonomiese en    Bestuurwetenskappe asook Tegnologie.

-         Ons speel winkel-winkel

-         Ons leer van kinders in ander lande

-         Ons doen allerhande wetenskap eksperimente bv. wat kan dryf en wat sink

-         Ons leer oor die seisoene

-         Ons leer liedjies aan van ander kulture bv. Xhoza , Duits ens

-         Ons maak 3D vervoermiddels met wiele ens.

Hierdie is die basis waarop ons met die kinders werk. Ons stel almal bloot daaraan en die kleintjies leer ook by die groter kinders. Teen die tyd wat jou kind 5 jaar oud is, het hy die nodige kennis en vaardighede aangeleer om aan te skuif na Gr.R toe.

Dit baie belangrik dat jou kind moet kan speel en klim en klouter. Daarom gee ek genoeg tyd daarvoor. Sodoende ontwikkel die nodige spiere en vaardighede.

Jou kind moet ook veilig voel by my want dan kan hy waag en ontdek sonder om bang te wees. Daarom is dit vir my belangrik om 'n goeie roetine te volg dat jou kind weet wat om volgende te verwag. Soms wyk ek af daarvan met spesiale dae bv. Indianedag, pajamadag, verjaarsdae, instappies ens om net ook vir hulle weer ander blootstelling te gee.