Welkom

Noemsie kleuterskool bied aan u kind 'n stimulerende en interessante omgewing wat sorgvrye spel bevorder. U kind se verbeelding word vrye teuels gegee en sodoende word kreatiewe idees, oplossings en benaderings gevorm en bemagtig u kind homself speel-speel. Die speelfase van enige kind se ontwikkeling is van kardinale belang. Die gesindheid en gesag van die ouerhuis word hier uitgebou en aangevul en so word 'n tweede tuiste vir u kosbaarste besitting geskep waar hy of sy altyd belangrik is. Goeie interaksie met die verskillende ouderdomsgroepe bied 'n wonderlike omgewing waar u kind optimaal kan ontwikkel.

 

 • Ouderdom  2-5jaar
 • Tweeweeklikse temas
 • Stimulerende , versorgende en veilige omgewing
 • Gestruktureerde kurrikulum in 'n huislike atmosfeer(ELDA Kurrikulum)
 • Christen-gebasseerde onderwys
 • Tweetalig
 • Kreatiewe denke, wiskundige oplossings en taalontwikkeling
 • Kreatiewe speelhoekies

     

Ons waardes by Noemsie:

 • Liefde vir God, jou naaste en jouself.
 • Versterk Christelike waardes en norme.
 • Vestig positiewe ingesteldheid by kinders.
 • Vergifnis en verdraagsaamheid.
 • Betroubaarheid.
 • Kultuurgebondenheid.
 • Respek vir lewe.
 • Toegewydheid.
 • Skep van dinamiese, kreatiewe omgewing.
 • Voed jong breine met interessanthede.
 • Stel ideale en skep weë om dit te verwesenlik.
 • Kweek liefde vir die waarheid.
 • Stel bereikbare doelwitte vir leerders.
 • Ontwikkel basiese denkvaardighede, innoverende denke, unieke probleemoplossing- strategieë, luistervaardighede, vermoë om inisiatief te neem.
 • Skep 'n vriendelike, liefdevolle atmosfeer.
 • Smee hegte band tussen ouers en skool as vennote in die opvoeding van ons kinders.
 • Ons is totaal verbind tot kwaliteit diens.
 • Ons kommunikeer openlik.
 • Waardeer innovasie en effektiewe insette.
 • Ons het trots in wat ons doen.

   

 

Welkom

Noemsie kleuterskool bied aan u kind 'n stimulerende en interessante omgewing wat sorgvrye spel bevorder. U kind se verbeelding word vrye teuels gegee en sodoende word kreatiewe idees, oplossings en benaderings gevorm en bemagtig u kind homself speel-speel. Die speelfase van enige kind se ontwikkeling is van kardinale belang. Die gesindheid en gesag van die ouerhuis word hier uitgebou en aangevul en so word 'n tweede tuiste vir u kosbaarste besitting geskep waar hy of sy altyd belangrik is. Goeie interaksie met die verskillende ouderdomsgroepe bied 'n wonderlike omgewing waar u kind optimaal kan ontwikkel.

 

 • Ouderdom  2-5jaar
 • Tweeweeklikse temas
 • Stimulerende , versorgende en veilige omgewing
 • Gestruktureerde kurrikulum in 'n huislike atmosfeer(ELDA Kurrikulum)
 • Christen-gebasseerde onderwys
 • Tweetalig
 • Kreatiewe denke, wiskundige oplossings en taalontwikkeling
 • Kreatiewe speelhoekies

     

Ons waardes by Noemsie:

 • Liefde vir God, jou naaste en jouself.
 • Versterk Christelike waardes en norme.
 • Vestig positiewe ingesteldheid by kinders.
 • Vergifnis en verdraagsaamheid.
 • Betroubaarheid.
 • Kultuurgebondenheid.
 • Respek vir lewe.
 • Toegewydheid.
 • Skep van dinamiese, kreatiewe omgewing.
 • Voed jong breine met interessanthede.
 • Stel ideale en skep weë om dit te verwesenlik.
 • Kweek liefde vir die waarheid.
 • Stel bereikbare doelwitte vir leerders.
 • Ontwikkel basiese denkvaardighede, innoverende denke, unieke probleemoplossing- strategieë, luistervaardighede, vermoë om inisiatief te neem.
 • Skep 'n vriendelike, liefdevolle atmosfeer.
 • Smee hegte band tussen ouers en skool as vennote in die opvoeding van ons kinders.
 • Ons is totaal verbind tot kwaliteit diens.
 • Ons kommunikeer openlik.
 • Waardeer innovasie en effektiewe insette.
 • Ons het trots in wat ons doen.